Blog over tandartsen

Naar de orthodontist

Wanneer er verschillende problemen zijn rondom het gebit, kan het zijn dat er een orthodontist wordt ingezet. Dit is een specialist die zich bezig houdt met verschillende problemen betreffende het gebit en hiervoor verschillende instrumenten gebruikt. Een bekend instrument dat wordt gebruikt, is de beugel. In deze tekst gaan we kijken wat het beroep precies inhoudt, hoe iemand een beugel kan krijgen en welke opleiding iemand moet volgen om het beroep te mogen uitoefenen.

Orthodontist

Een orthodontist is een specialist. De titel is dan ook beschermd wat inhoudt dat niet zomaar iedereen het beroep mag uitoefenen. Er zitten bepaalde eisen aan verbonden. Het woord orthodontie komt van het Grieks en betekent letterlijk rechte tanden. De specialist houdt zich dan ook bezig met de stand van het gebit en het rechtmaken van de tanden wanneer dit nodig is. Ook de groei en ontwikkeling van het gebit wordt door de specialist bestudeerd. In de meeste gevallen komen we de specialist tegen bij pubers. Wanneer kinderen hun melktanden kwijt zijn, kan een beugel erin gezet worden om de ontwikkeling van de tanden te ondersteunen. In probleemgevallen kan het zijn dat de beugel eerder ingezet wordt. Bij een melkgebit wordt een beugel eigenlijk nooit ingezet.

Beugel

De beugel bij jongeren wordt vooral ingezet om de eventuele scheefstand van de kaak recht te maken. Wanneer dat niet het geval is, is er in de meeste gevallen geen beugel nodig. Iemand mag er wel altijd voor kiezen om een beugel te nemen wanneer dit de scheefstand van de tanden verminderd. Ook kan het zijn dat iemand andere problemen rondom de mond heeft waar een beugel voor ingezet moet worden. Dat zien we bijvoorbeeld bij slaapapneu of een hazenlip. De orthodontist kan dan met behulp van een beugel bepaalde oplossingen bieden zodat iemand minder tot geen last heeft van zijn of haar aandoening. Voor een beugel wordt meestal gips gehapt. Hier wordt een gipsmal van gemaakt die vervolgens dient als mal om de beugel op te maken. Vervolgens wordt de beugel in de mond geplaatst.

Opleiding

Om orthodontist te worden, moet je eerst de tandheelkundestudie afronden aan de universiteit. Deze opleiding duurt 6 jaar. Vervolgens moet je je gaan specialiseren in de groei en ontwikkeling van het gebit en daarvoor nog een studie volgen van 4 jaar. Je bent daardoor dus minimaal 10 jaar aan het studeren om het beroep te mogen uitoefenen. Vervolgens moet een orthodontist zich blijven scholen. Op het gebied van beugels en tandheelkunde blijven natuurlijk verschillende ontwikkelingen komen en het is belangrijk daar van op de hoogte te blijven als specialist.


Delen