2019

Naar de orthodontist

Wanneer er verschillende problemen zijn rondom het gebit, kan het zijn dat er een orthodontist wordt ingezet. Dit is een specialist die zich bezig houdt met verschillende problemen betreffende het gebit en hiervoor verschillende instrumenten gebruikt. Een bekend instrument dat wordt gebruikt, is de beugel. In deze tekst gaan we kijken wat het beroep precies inhoudt, hoe iemand een beugel kan krijgen en welke opleiding iemand moet volgen om het beroep te mogen uitoefenen.